УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

УСЛОВИ КУПОВИНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Куповина карата на благајни Позоришта Звездара театар је могућа у радно време благајне до почетка представе. Све информације у вези са куповином карата могу се добити путем имејл адресе blagajna@zvezdarateatar.rs или телефоном (011) 2419-664 у радно време благајне

Карте купљене на благајни Позоришта могу се платити готовином, чековима грађана или платним дебитним или кредитним картицама Visa, Master, Mastercard, Dina или American Express било које банке.

Купац је дужан да карту чува и покаже је на уласку у Позориште где се очитава бар код који је штампан на свакој карти. Позориште не одговара за изгубљене карте и није дужно да их надокнади издавањем других.

Купљене карте важе само за представу, датум и време назначене на њима и није их могуће искористити за друге представе или датуме осим у случајевима отказивања представе о чему ће Позориште благовремено обавестити Корисника, лично или путем јавног оглашавања..

НАКОН ПОЧЕТКА ПРЕДСТАВЕ УЛАЗАК У САЛУ НИЈЕ ДОЗВОЉЕН

Након почетка представе улазак у салу није дозвољен.  Карте неискоришћене због кашњења није могуће заменити за другу представу или  други термин нити је могуће добити повраћај новца за њих.

ПОЛИТИКА ЦЕНА, ПОПУСТА И АКЦИЈА

Политика цена карата је дефинисана интерним документом Позоришта Звездара театар.

Услови које Корисник треба да испуни да би имао права на куповину карата по сниженим ценама, тј. са попустом, дефинисани су интерним документом Продавца. Акције и временски ограничене попусте Позориште Звездара театар организује у складу са пословном политиком без претходне најаве, како за почетак важења акција, тако и за крај. Све цене су изражене без ПДВ-а. На основу Закона о порезу на додату вредност, члан 25, став 14, позоришне карте су ослобођене плаћања ПДВ-а. О остваривању права на куповину са поспустом више информација на: https://zvezdarateatar.rs/popust-zvezdara-teatar/

ЗАМЕНА И ВРАЋАЊЕ КАРАТА

Купац на лични захтев може заменити купљене карте за друге исте вредности или их вратити уз повраћај новца, најкасније 24 сата до почетка представе за коју важе, осим у случајевима отказивања или промене термина или наслова када важе рокови описани у следећем одељку. Новчана средства се враћају на начин на који су купљене карте плаћене. У случају враћања купљених карата и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Позориште је у обавези да повраћај врши искључиво преко ВИСА, ЕЦ/МЦ и Маестро метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице. Приликом повраћаја новца Позориште не терети Корисника додатним трошковима и врши повраћај у пуном износу. Уколико Корисник оспорава извршену трансакцију, подноси рекламацију Банци, издаваоцу платне картице.

ОТКАЗИВАЊЕ, ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИЛИ ПРЕДСТАВЕ

Позориште може у оправданим случајевима отказати представу, променити термин играња или заменити представу. Позориште ће о насталим променама обавестити све Кориснике купце карата слањем обавештења на регистроване имејл адресе ако су приликом куповине карата оставили податке о њој. Корисник може заменити карте за друге исте вредности доласком на благајну.  Уколико се Корисник одлучи за замену карата или рефундацију новца, мора то учинити у следећим роковима:

-у случају измене представе у истом термину извођења – најкасније један сат пре почетка нове представе, након тога сматраће се да су карте искоришћене а замена или рефундација више неће бити могући;

-у случају измене датума представе – најкасније до 12 часова на дан играња представе у новом термину, након тога сматраће се да су карте искоришћене а замена или рефундација више неће бити могући;

-у случају отказивања представе без понуђеног новог термина – најкасније 30 дана од дана отказане представе или до краја календарске године уколико је представа отказана у децембру текуће године, након истека тог рока замена или рефундација више неће бити могући.

ПРИМЕДБЕ И ЖАЛБЕ

Примедбе и жалбе Корисника на рад благајне достављају се Позоришту слањем имејл порука на reklamacije@zvezdarateatar.rs

РЕГИСТРАЦИЈА КОРИСНИКА

У циљу спровођења политике цена, попуста и акција Позориште прикупља личне податке неопходне за остваривање права на попусте и друге погодности и користи их искључиво у складу са Законом о заштити података о личности.

У даљем тексту објашњене су обавезе Позоришта и права Корисника која проистичу из Закона о заштити података о личности  (Сл. гласник РС 97/2008, 107/2012)

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА

У име Позоришта Звездара театар, обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших Корисика купаца.

Прикупљамо само неопходне, основне податке о Корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо Корисницима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не желе да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о Корисницима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Позоришту Звездара театар одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

ПРАВИЛА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Подаци који се прикупљају биће углавном ускладиштени  на серверима унутар Европског економског простора (ЕЕА) али се по потреби могу пренети или складиштити и ван њега, а могу им приступити само овлашћени запослени или оператери који одржавају систем за продају карата. Звездара театар предузима све неопходне кораке да подаци буду складиштени на сигуран начин и у складу са захтевима заштите приватности. Предузимамо сигурносне мере против неовлашћеног приступа, промена, објављивања или уништавања личних  података који се налазе у нашим базама података. Никада нећемо ни на који начин  злоупотребити личне податке у смислу недозвољене продаје, трговине или изнајмљивања другима.

Свесно не обрађујемо личне податке деце млађе од 16 година, осим уколико немамо експлицитну сагласност родитеља или старатеља. Ако откријемо да обрађујемо личне  податке малолетника без сагласности родитеља, поменуте податке ћемо избрисати.
Лични податак је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет утврђен или се може утврдити, директно или индиректно.

 У складу са одредбама члана 15. Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 107/2012) – даље: ЗЗПЛ, Позориште Звездара театар, Београд, Милана Ракића 38, овим обавештењем упознаје Кориснике са следећим:

1. Обрада података

Прикупљамо и обрађујемо следеће податке о личности:

 -име и презиме

– имејл адресу,

– адресу становања

– број телефона

2. Сврха прикупљања, обраде и коришћења података

Подаци се прикупљају и обрађују искључиво у сврху  информисања о делатности и програму  Позоришта и обавештавања  о актуелним попустима, куповине улазница са правом на попуст и изменама у репертоару.

3. Начин прикупљања података

Сви подаци се прикупљају искључиво добровољно од Корисника на упит благајнице.

4. Корисници података

Корисник података је  Позориште Звездара театар и обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших Корисника

5. Правни основ прикупљања и даље обраде података

Подаци ће бити прикупљани, обрађивани и чувани у свему према одредбама Закона о заштити података о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 97/2008, 107/2012)

6. Право на опозив

Корисник има право:

– да у сваком тренутку затражи увид у то који су његови подаци сачувани у нашој бази података
– да затражи измену података
– да затражи да се из базе података трајно избришу сви његови подаци

7. Рок чувања података

Биће чувани до опозива пристанка.

8. Безбедност података

Позориште ће у смислу одредби члана 47. ЗЗПЛ на одговарајући начин заштити податке о личности од злоупотреба, уништења, губитка, неовлашћених промена или приступа, односно предузеће све неопходне техничке, кадровске и организационе мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе, као и да утврде обавезу лица која су запослена на обради, да чувају тајност података.

ПРОМЕНЕ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА И ПОЛИТИКЕ ПРИВАТНОСТИ

Задржавамо дискреционо право да ажурирамо услове куповине и ову политику приватности у било које време. Када то учинимо ажурираћемо датум на дну ове странице. Препоручујемо да с времена на време проверите ову страницу и останете информисани о томе на који начин штитимо податке које прикупљамо. Сагласни сте и прихватате да је Ваша одговорност да периодично прегледате ову политику приватности и обавестите се о изменама.

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Уколико имате било каква питања у вези са овом политиком приватности, контактирајте нас путем имејла gdpr@zvezdarateatar.rs.


19.03.2020.