УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

Услови коришћења сервиса за онлајн куповину улазница

Приликом пријаве за онлајн куповину улазница, Корисник је дужан да се сагласи са Условима коришћења онлајн сервиса Звездара театра.

Сервис

Овај сервис је намењен онлајн продаји улазница за представе Позоришта Звездара театар и у друге сврхе се не може користити.

Регистрација

Приликом регистрације Корисник сервиса (у даљем тексту Корисник) уноси своје личне податке које сервис захтева.

За тачност унетих података одговара Корисник. Регистрацијом Корисник прихвата услове коришћења као обавезујуће.

Активација корисничког налога

Уколико је Корисник приликом регистрације унео исправну имејл адресу, сервис ће му послати имејл поруку са активационим линком.

По пријему активационог имејла и кликом на послати линк, Корисник потврђује сагласност са условима продаје, постаје регистрован и може почети са коришћењем сервиса.

Корисник у сваком тренутку може деактивирати свој налог слањем захтева за деактивацију на имејл адресу blagajna@zvezdarateatar.rs.

Опоравак лозинке

У случају да Корисник заборави своју лозинку, сервис омогућава ресет лозинке.

Лозинку, коју је генерисао сервис, Корисник је, из безбедносних разлога, дужан да промени одмах по пријему имејл обавештења о промени лозинке, коришћењем опције „Мој налог”.

Кориснички подаци

Корисник у сваком тренутку може да измени своје податке, осим имејл адресе, коришћењем опције „Мој налог”. За тачност унетих података одговара Корисник.

Тајност података

У име Позоришта Звездара театар, обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца.

Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не желе да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Позоришту Звездара театар одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Коришћење сервиса

Корисник је дужан да онлајн сервис продаје карата за представе Позоришта Звездара театар користи у складу са наменом сервиса и условима продаје.

Кориснику није дозвољено да разним софтверским алатима и програмима нарушава функционалност сервиса. За такву активност предвиђена је Законом дефинисана казна.

Услови куповине и начин плаћања

Куповина улазница преко онлајн система је могућа до 1 сат пре почетка представе.

Куповина улазница на благајни Позоришта Звездара театар је могућа у радно време благајне до почетка представе.

Улазнице купљене преко онлајн сервиса могу се платити једино онлајн трансакцијом која се врши преко Banca Intesa Београд, а плаћање се може обавити дебитним или кредитним картицама Виса, Мастер, МастерЦард или Америцан Еxпресс било које банке са омогућеном опцијом онлајн плаћања.

Улазнице купљене преко онлајн сервиса испоручују се на имејл адресу Корисника одмах по успешно извршеној платној трансакцији.

Уколико имејл није стигао у року од неколико минута, потребно је проверити фолдер непожељне поште. Уколико Корисник из било ког разлога није примио имејл са купљеним улазницама, може упутити рекламацију на адресу blagajna@zvezdarateatar.rs или позвати благајну у радно време на телефон (011) 2419-664.

Уколико је Корисник купио улазнице путем онлајн сервиса, а поседује мобилни телефон или други уређај који може приказивати валидне електронске улазнице, треба на екрану свог мобилног телефона или другог уређаја да прикаже увећан бар код своје електронске улазнице како би се исти очитао бар код скенером.

У супротном, потребно је да све купљене улазнице одштампа и понесе их са собом. Одштампана онлајн улазница омогућава улазак у позориште. Уколико нема услова за штампање, потребно је да дође на благајну најмање 30 минута пре почетка представе и преузме улазнице у формату који се издаје на благајни. Корисник је дужан да се идентификује имејл адресом и једним од личних докумената којим доказује идентитет.

Заштита поверљивих података о трансакцији

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица, Banca Intesa а.д. Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Политика цена, попуста и акција

Политика цена улазница је дефинисана интерним документом Позоришта Звездара театар.

Услови које Корисник треба да испуни да би имао права на куповину улазница по сниженим ценама, тј. са попустом, дефинисани су интерним документом Продавца.

Акције и временски ограничене попусте Позориште Звездара театар организује у складу са пословном политиком без претходне најаве, како за почетак важења акција, тако и за крај.

Све цене су изражене без ПДВ-а. На основу Закона о порезу на додату вредност, члан 25, став 14, позоришне улазнице су ослобођене плаћања ПДВ-а.

Замена и враћање улазница

Улазнице купљене преко онлајн система, Корисник на лични захтев може заменити за друге улазнице у истој вредности или вратити уз повраћај новца, најкасније 24 сатa до почетка представе за коју важе, доласком на благајну са одштампаним улазницама.

Улазнице купљене преко онлајн система, Корисник на лични захтев може заменити за друге улазнице у истој вредности или вратити уз повраћај новца слањем имејла на blagajna@zvezdarateatar.rs најкасније 24 сата до почетка представе за коју важе.

Уколико Корисник жели да замени улазнице, потребно је да у имејлу наведе које улазнице жели да замени и за које извођење.

У случају да је вредност старих и нових улазница иста, Корисник може да поднесе захтев благајни путем имејла у којем шаље електронске улазнице и наводи које улазнице жели да замени и за које извођење. Благајна врши замену и улазнице шаље на имејл Корисника.

У случају да се вредност старих и нових улазница разликује, Корисник  може поднети захтев за враћање улазница, након чега благајна сторнира улазнице и подноси захтев банци за повраћај новца, а затим Купац самостално путем онлајн система може да купи нове улазнице.

Уколико Корисник жели да врати улазнице, благајна ће обавестити Корисника о поднетом захтеву банци за повраћај средстава. Уколико Корисник оспорава повраћај средстава, потребно је да контактира банку, издаваоца картице.

Новчана средства се враћају на начин на који су купљене улазнице плаћене.

У случају враћања купљених улазница и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Позориште Звездара театар је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице.

Приликом повраћаја новца Позориште Звездара театар не терети Корисника додатним трошковима и врши повраћај у пуном износу.

Уколико Корисник оспорава извршену трансакцију, подноси рекламацију Банци, издаваоцу платне картице.

Отказивање, промена термина или представе

Позориште Звездара театар може у оправданим случајевима отказати представу, променити термин играња или заменити представу. Позориште Звездара театар ће о насталим променама обавестити све Кориснике купце улазница слањем обавештења на регистроване имејл адресе.

Корисник може заменити улазнице за друге исте вредности, слањем имејла на адресу blagajna@zvezdarateatar.rs или доласком на благајну. Уколико се замена не изврши до новог термина или се улазнице не искористе за нови термин или представу, Позориште Звездара театар ће у року од три наредна дана по истеку термина за који улазнице важе аутоматски послати захтев Банци за повраћај средстава на рачун Корисника.

Примедбе и жалбе

Примедбе и жалбе Корисника достављају се Позоришту Звездара театар слањем имејл порука на blagajna@zvezdarateatar.rs или телефоном (011) 2419-664 у радно време благајне.