Корисне информације

ПАРКИНГ ЗОНЕ

Звездара Театар паркинг
- максимално задржавање 3 сата
- цена по започетом сату: 41,00
- казна за неплаћање паркинга: 1870,00