Замена и враћање улазница

 

ПОЈЕДИНЦИ
Улазнице купљене на благајни се могу вратити или заменити за друге исте вредности најкасније 24 сатa пре почетка представе доласком на благајну и враћањем купљених улазница. У супротном ће се сматрати да су улазнице искоришћене и неће бити могућа замена за друго извођење, односно повраћај новца. Улазнице се могу заменити за исту представу у другом термину, или за улазнице исте вредности за другу представу. Уколико се цена улазница разликује, благајна ће исплатити или наплатити купцу разлику у цени. 

Повраћај новца се врши искључиво на начин на који су улазнице и плаћене. Уколико су улазнице плаћене готовином, благајна ће купцу исплатити износ у готовини. Уколико су улазнице плаћене картицом, благајна ће поднети захтев банци за повраћај новца, а банка ће извршити повраћај средстава на рачун купца. Уколико купац оспорава повраћај новца на рачун, потребно је да контактира своју банку, издаваоца картице. 

Након почетка представе улазак у салу није дозвољен. Карте неискоришћене због кашњења није могуће заменити за другу представу или други термин, нити је могуће добити повраћај новца за њих.


ГРУПЕ
Група се задужује за онај број улазница колико је поручено у гарантном писму. Део или улазнице у целини могу да се откажу најкасније 24 сата пре представе. У супротном ће се сматрати да су улазнице искоришћене и наплатиће се пун износ.


ОТКАЗИВАЊЕ, ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИЛИ ПРЕДСТАВЕ
Позориште Звездара театар задржава право да из било ког разлога откаже планирано извођење. У том случају, важе следећа правила за замену и враћање улазница купљених на благајни:

1. Трајно отказана представа, односно представа за коју Позориште не нуди нови термин: улазнице се могу заменити за карте за неку другу представу или рефундирати доласком на благајну до краја позоришне сезоне у којој су улазнице купљене.

2. Замењена представа у истом термину, односно када уместо једне представе за коју је посетилац купио улазницу, Позориште понуди другу представу у истом термину: улазнице се могу искористити, односно важе за нову представу; у случају да купцу нова представа не одговара,  могу се заменити или вратити доласком на благајну најкасније један сат пре термина односно нове представе за које важе.

3. Замењена представа у другом термину, односно када Позориште нуди други термин за исту представу: улазнице се могу искористити, односно важе за нов термин; у случају да купцу нови термин не одговара могу се заменити или вратити доласком на благајну најкасније 24 сата пре термина односно представе за које важе.

 


Улазнице купљене преко онлајн система, Корисник на лични захтев може вратити уз повраћај новца слањем имејла на blagajna@zvezdarateatar.rs најкасније 24 сата до почетка представе за коју важе, осим у случају трајно отказане представе, када се улазнице аутоматски сторнирају и новац рефундира на рачун купца.

Уколико Корисник жели да врати улазнице, благајна ће обавестити Корисника о поднетом захтеву банци за повраћај средстава. Уколико Корисник оспорава повраћај средстава, потребно је да контактира банку, издаваоца картице. Новчана средства се враћају на начин на који су купљене улазнице плаћене.

У случају враћања купљених улазница и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Позориште Звездара театар је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC i Maestro метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице. Приликом повраћаја новца Позориште Звездара театар не терети Корисника додатним трошковима и врши повраћај у пуном износу. Уколико Корисник оспорава извршену трансакцију, подноси рекламацију Банци, издаваоцу платне картице.

Карте неискоришћене због кашњења није могуће заменити за другу представу или други термин нити је могуће добити повраћај новца за њих.


ОТКАЗИВАЊЕ, ПРОМЕНА ТЕРМИНА ИЛИ ПРЕДСТАВЕ
Позориште Звездара театар задржава право да из било ког разлога откаже планирано извођење. У том случају, важе следећа правила за замену и враћање улазница купљених преко онлајн система:

1. Трајно отказана представа, односно представа за коју Позориште не нуди нови термин: улазнице купљене преко онлајн система биће сторниране, а новац рефундиран на рачун купца одмах по отказивању.

2. Замењена представа у истом термину, односно када уместо једне представе за коју је купац купио улазницу, Позориште понуди другу представу у истом термину: улазнице се могу искористити, односно важе за нову представу; у случају да купцу нова представа не одговара може затражити њихово поништавање и рефундацију средстава слањем имејла на адресу blagajna@zvezdarateatar.rs најкасније један сат пре почетка нове представе за коју важе;

3. Замењена представа у другом термину, односно када Позориште нуди други термин за исту представу: улазнице се могу искористити, односно важе за нов термин; у случају да купцу нови термин не одговара може затражити њихово поништавање и рефундацију средстава слањем имејла на адресу blagajna@zvezdarateatar.rs најкасније 24 сата пре новог термина односно представе за коју важе;