Попуст на цену улазнице у Звездара театру

Право на попуст на цену улазнице у Звездара театру

Право на попуст на редовну цену улазнице у Звездара театру имају одређене категорије посетилаца.

Ко има право на попуст у Звездара театру?

Према тренутној политици цена и попуста Позоришта Звездара театар, одобравају се лични и групни попусти.

Право на личне попусте имају:

 • ђаци и студенти: 30% попуста на редовну цену улазнице,
 • пензионери: 30% попуста на редовну цену улазнице,
 • власници Life+ картице и чланови С сервиса: 30% попуста на редовну цену улазнице,
 • чланови читалачког клуба ИК Геопоетика: 20% попуста на редовну цену улазнице,
 • корисници Corporate VIP погодности, oдносно корисници SoGE премијум картице: 20% попуста на редовну цену улазнице са могућношћу уговарања додатних погодности.

Приликом једне куповине одобрава се попуст на највише 6 улазница по представи и укупно 12 улазница са попустом током једног месеца.

Лични попуст се остварује приликом куповине улазница на благајни позоришта или приликом онлајн куповине улазница.

У случају одређивања посебних акцијских цена за поједине представе, попусти се не сабирају већ се на све категорије купаца који уживају право на попуст примењује већи, односно повољнији попуст.

Право на групне попусте имају:

 • факултети и школе: 30% попуста на редовну цену улазнице,
 • фирме на организовану посету: 20% попуста на редовну цену улазнице.

Групни попуст се може остварити само приликом куповине улазница на благајни позоришта.

У случају одређивања посебних акцијских цена за поједине представе, попусти се не сабирају већ се на све категорије купаца који уживају право на попуст примењује већи, односно повољнији попуст.

Како могу да остварим право на попуст у Звездара театру?

Лични попуст одобравамо приликом куповине на благајни тако што приложите на увид неки од докумената којим доказујете своје право на попуст.

Приликом куповине онлајн улазница, потребно је да се региструјете на сервис, а затим да се пријавите и у оквиру опције „Мој налог“ приложите потребна документа.

Уколико сте већ регистровани корисник, потребно је да се пријавите и у оквиру опције „Мој налог“ приложите потребна документа.

Ми ћемо одобрити или одбити право на попуст у року од 48 сати од подношења захтева, а у зависности од тога да ли испуњавате услове за попуст. Уколико вам је одбијен захтев за остварење попуста, можете упутити рекламацију на имејл адресу blagajna@zvezdarateatar.rs или лично на благајни позоришта.

Која документа су ми потребна да бих доказао своје право на попуст?

Приликом куповине улазница на благајни, довољно је да покажете неки од докумената којим доказујете право на попуст: ђачка књижица, индекс, пензиони чек, Life+ картица, картица С сервиса, чланска картица читалачког клуба ИК Геопоетика или Corporate VIP картица, односно SoGe премијум картица за кориснике Corporate VIP погодности.

Приликом онлајн куповине улазница, потребно је да приложите скенирана или фотографисана документа:

 • прве две стране ђачке књижице са фотографијом за ђаке основних и средњих школа, односно прве две стране индекса са фотографијом за студенте основних, мастер и докторских студија,
 • пензиони чек или бусплус картица за личне или породичне пензионере; искључиво пензиони чек за грађане преко 65 година који су у пензији,
 • Life+ картица са обе стране тако да се јасно види и потпис корисника картице,
 • С сервис картица са обе стране тако да се јасно види и потпис корисника картице,
 • чланска картица читалачког глуба ИК Геопоетика са обе стране тако да се јасно види и потпис корисника картице,
 • Corporate VIP картица, односно SoGE премијум картица  за кориснике Corporate VIP погодности.

Колико дуго имам право на попуст у Звездара театру?

Према тренутној политици цена и попуста Позоришта Звездара театар, попусти одобравамо на следећи период:

 • ђаци остварују попуст до краја основне односно средње школе, а студенти основних студија остварују попуст на 6 година од године уписа, студенти мастер студија остварују попуст на 2 године од године уписа и студенти докторских студија остварују попуст на 3 године од године уписа.
  Напомена
  : Уколико је истекао рок од 6 година од године уписа за студенте основних студија, односно рок од 2 и 3 године од године уписа за студенте мастер и студенте докторских студија, студент је дужан да поднесе додатни доказ да је и даље уписан на факултет – или уверење са факултета или скенирану и фотографисану страницу индекса на којој је наведено да је студент уписан у текућу академску годину.
 • пензионери остварују попуст на 10 година од подношења захтева,
 • корисници Life+ картице и чланови С сервиса остварују попуст за једну позоришну сезону,
 • чланови читалачког клуба ИК Геопоетика остварују попуст за једну позоришну сезону,
 • корисници Corporate VIP услуга остварују попуст у трајању важења картице.

Позоришна сезона траје од 1.9. до 31.8. наредне године.

Након истека периода важења попуста, систем аутоматски укида важење вашег попуста.

Уколико и даље имате право на попуст по истом или другом основу, потребно је да приложите нова документа која то доказују.

Позориште Звездара театар задржава право да у било ком тренутку промени своју политику цена и попуста, изменом висине попуста, укидањем постојећих или увођењем нових погодности или на неки други начин.