Попусти

 

Право на попуст на редовну цену улазнице у Звездара театру имају одређене категорије посетилаца.

Према тренутној политици цена и попуста Позоришта Звездара театар, одобравају се лични и групни попусти.


Право на личне попусте имају:

- ђаци и студенти: 30% попуста на редовну цену улазнице;

- пензионери: 30% попуста на редовну цену улазнице;

- власници Life+ картице: 30% попуста на редовну цену улазнице;

- чланови читалачког клуба ИК Геопоетика: 20% попуста на редовну цену улазнице.

Право на групне попусте имају:

- факултети и школе: 30% попуста на редовну цену улазнице,

- фирме на организовану посету: 20% попуста на редовну цену улазнице.

Купац који остварује право на лични попуст може купити највише 12 улазница по повлашћеној цени за представе које се изводе у једном календарском месецу, од чега 6 по једном догађају.

Лични или групни попуст се остварује приликом куповине улазница на благајни позоришта. У случају одређивања посебних акцијских цена за поједине представе, попусти се не сабирају већ се на све категорије купаца који уживају право на попуст примењује већи, односно повољнији попуст. 

Попусти не важе за посебне програме и премијере, већ за представе са редовног репертоара Звездара театра.

Лични попуст одобравамо приликом куповине на благајни тако што приложите на увид неки од докумената којим доказујете своје право на попуст.

Уколико желите да купујете карте са попустом преко онлајн сервиса потребно је прво да се региструјете на сајту позоришта као онлајн купац на линку. Потом је потребно (само први пут) доћи на благајну где ће вам након увида у неки од докумената којим потврђујете своје право на попуст, исти бити одобрен. Након тога моћи ћете да вршите онлајн куповину са попустом.

Довољно је да на благајни позоришта покажете неки од докумената којим доказујете право на попуст: ђачка књижица, индекс, пензиони чек, сениор картица, Life+ картица, чланска картица читалачког клуба ИК Геопоетика.

Према тренутној политици цена и попуста Позоришта Звездара театар, попусти одобравамо на следећи период:

Право на личне попусте имају:

- ђаци остварују попуст до краја основне односно средње школе, студенти основних студија остварују попуст на 6 година од године уписа, студенти мастер студија остварују попуст на 2 године од године уписа и студенти докторских студија остварују попуст на 3 године од године уписа.  

Напомена: Уколико је истекао рок од 6 година од године уписа за студенте основних студија, односно рок од 2 и 3 године од године уписа за студенте мастер и студенте докторских студија, студент је дужан да донесе на увид додатни доказ да је и даље уписан на факултет – индекс или уверење са факултета да је студент уписан у текућу академску годину.

- пензионери остварују попуст на 10 година од подношења захтева,

- корисници Life+ картице остварују попуст за једну позоришну сезону,

- чланови читалачког клуба ИК Геопоетика остварују попуст за једну позоришну сезону.

Позоришна сезона траје од 1.9. до 31.8. наредне године. Након истека периода важења попуста, систем аутоматски укида важење вашег попуста. Уколико и даље имате право на попуст по истом или другом основу, и желите да га користите потребно је да доставите на увид благајни нова документа која то доказују. 

Позориште Звездара театар задржава право да у било ком тренутку промени своју политику цена и попуста, изменом висине попуста, укидањем постојећих или увођењем нових погодности или на неки други начин.