Јавне набавке - 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 • План јавних набавки у 2019.
 • Измена бр. 1. Плана јавних набавки за 2019.

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ број У-07/19 - Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра
 • ЈНМВ број У-07/19-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра
 • Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-07/19
 • OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЈНМВ број У-07/19

ПРОШИРЕЊЕ СИСТЕМА ПП ЦЕНТРАЛE СА ЈАВЉАЧИМА ПОЖАРА СА МОНТАЖОМ И ПУШТАЊЕМ У РАД, ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Конкурсна документација са позивом за ЈНМВ број Д-05/19 - Проширење система ПП централe са јављачима пожара са монтажом и пуштањем у рад, за потребе Звездара театра
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ЈНМВ број Д-05/19 - Проширење система ПП централe са јављачима пожара са монтажом и пуштањем у рад
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ број Д-05/19

ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ФОАЈЕУ ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР“

 • Конкурсна документација са позивом на достављање понуде за ЈНМВ број Р-06/19 - Замена подних облога у фоајеу позоришта “Звездара театар“
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЈНМВ број Р-06/19
 • ЈНМВ број Р-06/19 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“
 • Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“ /ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЈНМВ број Р-06/19/ ЈНМВ број Р-06/19 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“

ЦЈН - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 • Звездара театар - обавештење о закљученом уговору ЦЈН - електрична енергија

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар
 • Одлука о додели уговора ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/19

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Конкурсна документација са позивом на достављање понуда за ЈНМВ број У-02/19 - ФТО и ППЗ објекта Звездара театар
 • I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-02/19
 • Измене и допуне бр. 1. Конкурсне документације за ЈНМВ-У-02/19-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019-пречишћен текст
 • ЈНМВ-У-02-19-Одлука о додели уговора-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-02/19

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ (ТОН, СВЕТЛО И ВИДЕО) ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Конкурсна документација са позивом на достављање понуда за ЈНМВ број Д-03/19 - Набавка опреме за културу (тон, светло и видео) за потребе Звездара театра, обликована у 6 партија
 • Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 1-ОЗВУЧЕЊЕ
 • Одлука о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 2-АУДИО ОПРЕМА
 • Одлука о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА
 • Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 4-ВИДЕО ОПРЕМА
 • Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 5-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ
 • Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 6-СЦЕНСКА РАСВЕТА
 • 1-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 1-ОЗВУЧЕЊЕ
 • 2- Обавештење о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 2-АУДИО ОПРЕМА
 • 3- Обавештење о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА
 • 4- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 4-ВИДЕО ОПРЕМА
 • 5- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 5-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ
 • 6- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 6-СЦЕНСКА РАСВЕТА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ (ТОН, СВЕТЛО И ВИДЕО) ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА - 01

 • Конкурсна документација са позивом - ЈНМВ број Д-03/19-1
 • ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03-19-1-ПАРТИЈА 1-АУДИО ОПРЕМА-Звездара театар
 • ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03-19-1-ПАРТИЈА 2-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА-Звездара театар
 • 11-1-Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 1 -ЈНМВ-Д-03-19-1
 • 11-2-Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 2 -ЈНМВ-Д-03-19-1

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ/ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА ПОЗОРИШТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Конкурсна документација и позив - ЈНМВ број У-04/19-Услуга израде пројектне / техничке документације за озакоњење објекта Позоришта Звездара театар
 • Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-04/19
 • Oдлука о додели Уговора ЈНМВ-У-04/19-Звездара театар