Јавне набавке - 2016

КУЛТУРА

 • Обавештење о закљученом уговору – Набавка опреме за културу
 • Обавештење мултимедија- о закљученом уговору Набавка опреме за културу
 • Обавештењe сценска расвета – о закљученом уговору – Набавка опреме за културу
 • Обавештење контрола сценске расвете – O закљученом уговору Набавка опреме за културу
 • Обавештење видео – о закљученом уговору Набавка опреме за културу
 • I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ-Д-06/16
 • Конкурсну документацију за ЈНМВ-Д-06/16-Набавка опреме за културу
 • Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 1-ЗВУК
 • Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 2-МУЛТИМЕДИЈА
 • Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 3-СЦЕНСКА РАСВЕТА
 • Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 4-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ
 • Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 5- ВИДЕО 21.10.2016.
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Д 06 – 16 Набавка опреме за културу за потребе

ДИМЕРИ СА МОНТАЖОМ

 • ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажом за потребе Звездара театра
 • ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажомза потребе Звездара театра
 • ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажомза потребе Звездара театра
 • Обавештење о закљученом уговору MВ-Д-04/16
 • Јавна набавка
 • Јавна набавка МВ-Д-04/16

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016

 • Јавна набавка

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

 • Јавна набавка МВ-У-02/16
 • Јавна набавка МВ-У-02-16
 • Јавна набавка МВ-У-02/16-Oбавештење о закљученом уговору
 • Конкурсна документација-ЈНМВ-У-01/17- Набавка услуга чишћењa објекта Звездара театар

ЕНЕРГИЈА

 • Јавна набавка МБ-Д-01-16
 • Јавна набавка МВ-Д-01/16
 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д-01/16

ФТО И ППЗ

 • Јавна набавка МВ-У-03-16-ФТО и ППЗ
 • Додатне информације и објашњења за ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ
 • Измене и допуне бр. 1 Конкурсне документације за ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ
 • Одлука о додели уговора по ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ
 • Обавештење о поднетом ЗЗПП и Закључак о обустави поступка за заштиту права
 • Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ