Документа 2023.

Документа - 2023

  • Финансијски план за 2023. годину - ребаланс 3
  • Финансијски план Звездара театра за 2023. годину
  • Финансијски план Звездара театра за 2023. годину - измена 1
  • Завршни рачун за 2023. годину
  • Годишњи извештај о раду за 2023. годину
  • Финансијски план за 2023. годину - ребаланс 1
  • Финансијски план за 2023. годину - ребаланс 2