Јавне набавке - 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

 • План јавних набавки за 2020

 • Измене бр. 1. Плана ЈН за 2020. годину

 • Измене бр. 2. Плана ЈН за 2020. годину

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/20-чишћењa објекта Звездара театар

 • I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

 • II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

 • Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар, ЈНМВ број У-01/20

 • Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/20 - чишћењa објекта Звездара театар

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-05/20-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

 • ЈНМВ број У-05/20 - Одлука о додели уговора -Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

 • Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ број У-05/20

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ГЛУМЦЕ У ОБЈЕКТУ ПОЗОРИШТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ број Р-04/20-Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар

 • ЈНМВ број Р-04/20 - Одлука о додели уговора-Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар.

 • Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ број Р-04/20 - Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар

ЦЈН-МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

 • Звездара театар-Обавештење о закљученом уговору-мобилна телефонија