Јавне набавке - 2018

ОРГАНИЗАЦИЈА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНТСВУ

 • Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ-У-06-18-Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-06/18

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-06/18

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТВИПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација - ЈНМВ број У-02/18

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-02/18

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У-02/18

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

 • Позив и КД за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Звездара театар 2018

 • Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар - ЈНМВ-У-01/18

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ-У-01/18

 • Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 • Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

 • План јавних набавки

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-03/18- Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 5 партија.

 • Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 1-ЗВУК