Јавнe набавке - 2017

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА, ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ БРОЈ Д-06/17

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-06/17-Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 2 партије.

 • 7-1-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 1-МУЛТИМЕДИЈА

 • 7-2-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 2-РАСВЕТА

 • ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА I – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 • ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА II – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-03-17-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2017 -Портал 12.03.2017

 • Измене и допуне бр.1. Конкурсне документације ФТО и ППЗ објекта Звездара театар

 • I- Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-03/17-ФТО и ППЗ Звездара театар

 • 9 ЈНМВ У 03 17 Одлука о додели уговора -ФТО и ППЗ-Зв.театар 2017-ПОРТАЛ

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

 • 4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-17-чишћење објекта Звездара театар 2017-ПОРТАЛ

 • Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

 • Измене и допуне број 1. Конкурсне документације ЈНМВ број У-01/17

 • II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/17

 • 10 ЈНМВ У 01 17 Одлука о додели уговора чишћење-објекта-Звездара-театар-2017-ПОРТАЛ-21.02.2017

 • Обавештењео закљученом уговору ЈНМВ-У-01/17

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-02-17- Опрема за културу за потребе Звездара театра обликована у 3 патије – ПОРТАЛ 22.03.2017

 • I – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 – Опрема за културу – по партијама – Звездара театар 2017

 • II – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

 • III – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 1 – Звук

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 2 – Видео

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 3 – Сценска расвета

 • Обавештење-ПАРТИЈА 1-звук- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

 • Обавештење-ПАРТИЈА 2-видео- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

 • Обавештење-ПАРТИЈА 3-сценска расвета- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕПИСОНА И ПВЦ ПОДНЕ ОБЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ “ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА“ ЈНМВ БРОЈ Р-04/17

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-04/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ број Р-04/17-набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

 • Одлука о обустави поступка

 • Обавештење о обустави поступка

 • Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-05/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

 • ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Р-05/17

 • Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Р-05/17