Јавне набавке - 2015

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  • Набавка канцеларијског материјала; Јавна набавка 9

  • Материјали за чишћење; Јавна набавка 5-15

  • Јавна набавка 6-15

  • Јавна набавка 7-15

ЧИШЋЕЊЕ1

  • 14-Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У-03-15

  • Позив на достављање понуда и Конкурсна документација ЈНМВ У-03-15-ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

ЕНЕРГИЈА

  • 10-Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Д-01-15

  • Позив на достављање понуда и Конкурсна документација по ЈНМВ-Д-01-15-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ФТО

  • 14-Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У-02-15

  • Звездара театар4-ЈНМВ-У-02-15-Конкурсна документација ФТО и ППЗ-Портал