Јавне набавке - 2014

ЧИШЋЕЊЕ1

 • Конкурсна документација ЈНМВ У 06-14 -ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА Зв.театра до 31.XII 2014.г.-Портал

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У 06-14 -чишћење Звездара театар

ЕНЕРГИЈА

 • ЈНМВ-Д-03-14-Конкурсна документација-електрична енергија до 30.06.2014.г.за Звездара театар

 • ЈНМВ-Д-04-14-Конкурсна документација-електрична енергија до 31.XII 2014.г.за Звездара театар

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Д-03-14

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Д-04-14

ФТО

 • Конкурсна документација ЈНМВ У-02-14 услуге ФТО и ППЗ Звездара театра за период април-јун 2014.г.

 • Конкурсна документација ЈНМВ У-05-14-ФТО и ППЗ Звездара театра до 31.XII 2014.г.-Портал

 • Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-14-ФТО и ППЗ за март 2014.г.-Зв.театар

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У-01-14 од 10.03.2014.г.

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У-02-14

 • Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ У-05-14-Звездара театар