Javne nabavke 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI

Plan javnih nabavki u 2019.

Preuzmi

Izmena br. 1. Plana javnih nabavki za 2019.

Preuzmi

Usluga organizacija putovanja u zemlji i inostranstvu za potrebe Zvezdara teatra

Konkursna dokumentacija i Poziv za JNMV broj U-07/19 - Usluga organizacija putovanja u zemlji i inostranstvu za potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi

JNMV broj U-07/19-ODLUKA O DODELI UGOVORA - Usluga organizacija putovanja u zemlji i inostranstvu za potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj U-07/19

Preuzmi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU-JNMV broj U-07/19

Preuzmi

Proširenje sistema PP centrale sa javljačima požara sa montažom i puštanjem u rad, za potrebe Zvezdara teatra

Konkursna dokumentacija sa pozivom za JNMV broj D-05/19 - Proširenje sistema PP centrale sa javljačima požara sa montažom i puštanjem u rad, za potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi

ODLUKA O DODELI UGOVORA-JNMV broj D-05/19 - Proširenje sistema PP centrale sa javljačima požara sa montažom i puštanjem u rad

Preuzmi

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - JNMV broj D-05/19

Preuzmi

ZAMENA PODNIH OBLOGA U FOAJEU POZORIŠTA „ZVEZDARA TEATAR“

Konkursna dokumentacija sa pozivom na dostavljanje ponude za JNMV broj R-06/19 - Zamena podnih obloga u foajeu pozorišta “Zvezdara teatar“

Preuzmi

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA-JNMV broj R-06/19

Preuzmi

JNMV broj R-06/19 -ODLUKA O DODELI UGOVORA- Zamena podnih obloga u foajeu pozorišta“Zvezdara teatar“

Preuzmi

Zamena podnih obloga u foajeu pozorišta“Zvezdara teatar“ /OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA-JNMV broj R-06/19/ JNMV broj R-06/19 -ODLUKA O DODELI UGOVORA- Zamena podnih obloga u foajeu pozorišta“Zvezdara teatar“

Preuzmi

CJN - ELEKTRIČNA ENERGIJA

Zvezdara teatar - obaveštenje o zaključenom ugovoru CJN - električna energija

Preuzmi

ČIŠĆENJE OBJEKTA ZVEZDARA TEATAR

Poziv i Konkursna dokumentacija za JNMV broj U-01/19 - čišćenja objekta Zvezdara teatar

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora JNMV broj U-01/19 - čišćenja objekta Zvezdara teatar

Preuzmi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV broj U-01/19

Preuzmi

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA ZVEZDARA TEATAR

Konkursna dokumentacija sa pozivom na dostavljanje ponuda za JNMV broj U-02/19 - FTO i PPZ objekta Zvezdara teatar

Preuzmi

I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj U-02/19

Preuzmi

Izmene i dopune br. 1. Konkursne dokumentacije za JNMV-U-02/19-FTO i PPZ objekta Zvezdara teatar 2019-prečišćen tekst

Preuzmi

JNMV-U-02-19-Odluka o dodeli ugovora-FTO i PPZ objekta Zvezdara teatar 2019

Preuzmi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-U-02/19

Preuzmi

NABAVKA OPREME ZA KULTURU (TON, SVETLO I VIDEO) ZA POTREBE ZVEZDARA TEATRA

Konkursna dokumentacija sa pozivom na dostavljanje ponuda za JNMV broj D-03/19 - Nabavka opreme za kulturu (ton, svetlo i video) za potrebe Zvezdara teatra, oblikovana u 6 partija

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 1-OZVUČENJE

Preuzmi

Odluka o obustavi postupka-JNMV-D-03/19-PARTIJA 2-AUDIO OPREMA

Preuzmi

Odluka o obustavi postupka-JNMV-D-03/19-PARTIJA 3-OPREMA ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 4-VIDEO OPREMA

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 5-KONTROLA SCENSKE RASVETE

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 6-SCENSKA RASVETA

Preuzmi

1-Obaveštenje o zaključenom ugovoru-JNMV-D-03/19-PARTIJA 1-OZVUČENJE

Preuzmi

2- Obaveštenje o obustavi postupka-JNMV-D-03/19-PARTIJA 2-AUDIO OPREMA

Preuzmi

3- Obaveštenje o obustavi postupka-JNMV-D-03/19-PARTIJA 3-OPREMA ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA

Preuzmi

4- Obaveštenje o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 4-VIDEO OPREMA

Preuzmi

5- Obaveštenje o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 5-KONTROLA SCENSKE RASVETE

Preuzmi

6- Obaveštenje o dodeli ugovora-JNMV-D-03/19-PARTIJA 6-SCENSKA RASVETA

Preuzmi

NABAVKA OPREME ZA KULTURU (TON, SVETLO I VIDEO) ZA POTREBE ZVEZDARA TEATRA - 01

Konkursna dokumentacija sa pozivom - JNMV broj D-03/19-1

Preuzmi

ODLUKA o dodeli ugovora-JNMV-D-03-19-1-PARTIJA 1-AUDIO OPREMA-Zvezdara teatar

Preuzmi

ODLUKA o dodeli ugovora-JNMV-D-03-19-1-PARTIJA 2-OPREMA ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU SLIKE I ZVUKA-Zvezdara teatar

Preuzmi

11-1-Obaveštenje o zaključenom ugovoru-PARTIJA 1 -JNMV-D-03-19-1

Preuzmi

11-2-Obaveštenje o zaključenom ugovoru-PARTIJA 2 -JNMV-D-03-19-1

Preuzmi

USLUGA IZRADE PROJEKTNE/ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OZAKONJENJE OBJEKTA POZORIŠTA ZVEZDARA TEATAR

Konkursna dokumentacija i poziv - JNMV broj U-04/19-Usluga izrade projektne / tehničke dokumentacije za ozakonjenje objekta Pozorišta Zvezdara teatar

Preuzmi

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV broj U-04/19

Preuzmi

Odluka o dodeli Ugovora JNMV-U-04/19-Zvezdara teatar

Preuzmi