USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KUPOVINE I NAČIN PLAĆANJA

Kupovina karata na blagajni Pozorišta Zvezdara teatar je moguća u radno vreme blagajne do početka predstave. Sve informacije u vezi sa kupovinom karata mogu se dobiti putem imejl adrese blagajna@zvezdarateatar.rs ili telefonom (011) 2419-664 u radno vreme blagajne

Karte kupljene na blagajni Pozorišta mogu se platiti gotovinom, čekovima građana ili platnim debitnim ili kreditnim karticama Visa, Master, Mastercard, Dina ili American Express bilo koje banke.

Kupac je dužan da kartu čuva i pokaže je na ulasku u Pozorište gde se očitava bar kod koji je štampan na svakoj karti. Pozorište ne odgovara za izgubljene karte i nije dužno da ih nadoknadi izdavanjem drugih.

Kupljene karte važe samo za predstavu, datum i vreme naznačene na njima i nije ih moguće iskoristiti za druge predstave ili datume osim u slučajevima otkazivanja predstave o čemu će Pozorište blagovremeno obavestiti Korisnika, lično ili putem javnog oglašavanja..

NAKON POČETKA PREDSTAVE ULAZAK U SALU NIJE DOZVOLJEN

Nakon početka predstave ulazak u salu nije dozvoljen.  Karte neiskorišćene zbog kašnjenja nije moguće zameniti za drugu predstavu ili  drugi termin niti je moguće dobiti povraćaj novca za njih.

POLITIKA CENA, POPUSTA I AKCIJA

Politika cena karata je definisana internim dokumentom Pozorišta Zvezdara teatar.

Uslovi koje Korisnik treba da ispuni da bi imao prava na kupovinu karata po sniženim cenama, tj. sa popustom, definisani su internim dokumentom Prodavca. Akcije i vremenski ograničene popuste Pozorište Zvezdara teatar organizuje u skladu sa poslovnom politikom bez prethodne najave, kako za početak važenja akcija, tako i za kraj. Sve cene su izražene bez PDV-a. Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost, član 25, stav 14, pozorišne karte su oslobođene plaćanja PDV-a. O ostvarivanju prava na kupovinu sa pospustom više informacija na: https://zvezdarateatar.rs/popust-zvezdara-teatar/

ZAMENA I VRAĆANJE KARATA

Kupac na lični zahtev može zameniti kupljene karte za druge iste vrednosti ili ih vratiti uz povraćaj novca, najkasnije 24 sata do početka predstave za koju važe, osim u slučajevima otkazivanja ili promene termina ili naslova kada važe rokovi opisani u sledećem odeljku. Novčana sredstva se vraćaju na način na koji su kupljene karte plaćene. U slučaju vraćanja kupljenih karata i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pozorište je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Prilikom povraćaja novca Pozorište ne tereti Korisnika dodatnim troškovima i vrši povraćaj u punom iznosu. Ukoliko Korisnik osporava izvršenu transakciju, podnosi reklamaciju Banci, izdavaocu platne kartice.

OTKAZIVANJE, PROMENA TERMINA ILI PREDSTAVE

Pozorište može u opravdanim slučajevima otkazati predstavu, promeniti termin igranja ili zameniti predstavu. Pozorište će o nastalim promenama obavestiti sve Korisnike kupce karata slanjem obaveštenja na registrovane imejl adrese ako su prilikom kupovine karata ostavili podatke o njoj. Korisnik može zameniti karte za druge iste vrednosti dolaskom na blagajnu.  Ukoliko se Korisnik odluči za zamenu karata ili refundaciju novca, mora to učiniti u sledećim rokovima:

-u slučaju izmene predstave u istom terminu izvođenja – najkasnije jedan sat pre početka nove predstave, nakon toga smatraće se da su karte iskorišćene a zamena ili refundacija više neće biti mogući;

-u slučaju izmene datuma predstave – najkasnije do 12 časova na dan igranja predstave u novom terminu, nakon toga smatraće se da su karte iskorišćene a zamena ili refundacija više neće biti mogući;

-u slučaju otkazivanja predstave bez ponuđenog novog termina – najkasnije 30 dana od dana otkazane predstave ili do kraja kalendarske godine ukoliko je predstava otkazana u decembru tekuće godine, nakon isteka tog roka zamena ili refundacija više neće biti mogući.

PRIMEDBE I ŽALBE

Primedbe i žalbe Korisnika na rad blagajne dostavljaju se Pozorištu slanjem imejl poruka na reklamacije@zvezdarateatar.rs

REGISTRACIJA KORISNIKA

U cilju sprovođenja politike cena, popusta i akcija Pozorište prikuplja lične podatke neophodne za ostvarivanje prava na popuste i druge pogodnosti i koristi ih isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U daljem tekstu objašnjene su obaveze Pozorišta i prava Korisnika koja proističu iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  (Sl. glasnik RS 97/2008, 107/2012)

TAJNOST PODATAKA

U ime Pozorišta Zvezdara teatar, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Korisika kupaca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo Korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mejling lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Pozorištu Zvezdara teatar odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Podaci koji se prikupljaju biće uglavnom uskladišteni  na serverima unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ali se po potrebi mogu preneti ili skladištiti i van njega, a mogu im pristupiti samo ovlašćeni zaposleni ili operateri koji održavaju sistem za prodaju karata. Zvezdara teatar preduzima sve neophodne korake da podaci budu skladišteni na siguran način i u skladu sa zahtevima zaštite privatnosti. Preduzimamo sigurnosne mere protiv neovlašćenog pristupa, promena, objavljivanja ili uništavanja ličnih  podataka koji se nalaze u našim bazama podataka. Nikada nećemo ni na koji način  zloupotrebiti lične podatke u smislu nedozvoljene prodaje, trgovine ili iznajmljivanja drugima.

Svesno ne obrađujemo lične podatke dece mlađe od 16 godina, osim ukoliko nemamo eksplicitnu saglasnost roditelja ili staratelja. Ako otkrijemo da obrađujemo lične  podatke maloletnika bez saglasnosti roditelja, pomenute podatke ćemo izbrisati.
Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.

 U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 107/2012) – dalje: ZZPL, Pozorište Zvezdara teatar, Beograd, Milana Rakića 38, ovim obaveštenjem upoznaje Korisnike sa sledećim:

1. Obrada podataka

Prikupljamo i obrađujemo sledeće podatke o ličnosti:

 -ime i prezime

– imejl adresu,

– adresu stanovanja

– broj telefona

2. Svrha prikupljanja, obrade i korišćenja podataka

Podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu  informisanja o delatnosti i programu  Pozorišta i obaveštavanja  o aktuelnim popustima, kupovine ulaznica sa pravom na popust i izmenama u repertoaru.

3. Način prikupljanja podataka

Svi podaci se prikupljaju isključivo dobrovoljno od Korisnika na upit blagajnice.

4. Korisnici podataka

Korisnik podataka je  Pozorište Zvezdara teatar i obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Korisnika

5. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Podaci će biti prikupljani, obrađivani i čuvani u svemu prema odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 107/2012)

6. Pravo na opoziv

Korisnik ima pravo:

– da u svakom trenutku zatraži uvid u to koji su njegovi podaci sačuvani u našoj bazi podataka
– da zatraži izmenu podataka
– da zatraži da se iz baze podataka trajno izbrišu svi njegovi podaci

7. Rok čuvanja podataka

Biće čuvani do opoziva pristanka.

8. Bezbednost podataka

Pozorište će u smislu odredbi člana 47. ZZPL na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA I POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo diskreciono pravo da ažuriramo uslove kupovine i ovu politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo ažuriraćemo datum na dnu ove stranice. Preporučujemo da s vremena na vreme proverite ovu stranicu i ostanete informisani o tome na koji način štitimo podatke koje prikupljamo. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da periodično pregledate ovu politiku privatnosti i obavestite se o izmenama.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem imejla gdpr@zvezdarateatar.rs.


19.03.2020.