Popust na cenu ulaznice u Zvezdara teatru

Pravo na popust na cenu ulaznice u Zvezdara teatru

 

 

Pravo na popust na redovnu cenu ulaznice u Zvezdara teatru imaju određene kategorije posetilaca.

Ko ima pravo na popust u Zvezdara teatru?

Prema trenutnoj politici cena i popusta Pozorišta Zvezdara teatar, odobravaju se lični i grupni popusti.

Pravo na lične popuste imaju:

 • đaci i studenti: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • penzioneri: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • vlasnici Life+ kartice: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • članovi čitalačkog kluba IK Geopoetika: 20% popusta na redovnu cenu ulaznice,

Prilikom jedne kupovine odobrava se popust na najviše 6 ulaznica po predstavi i ukupno 12 ulaznica sa popustom tokom jednog meseca.

Lični ili grupni popust se ostvaruje prilikom kupovine ulaznica na blagajni pozorišta.

U slučaju određivanja posebnih akcijskih cena za pojedine predstave, popusti se ne sabiraju već se na sve kategorije kupaca koji uživaju pravo na popust primenjuje veći, odnosno povoljniji popust.

Pravo na grupne popuste imaju:

 • fakulteti i škole: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • firme na organizovanu posetu: 20% popusta na redovnu cenu ulaznice.

Kako mogu da ostvarim pravo na popust u Zvezdara teatru?

Lični popust odobravamo prilikom kupovine na blagajni tako što priložite na uvid neki od dokumenata kojim dokazujete svoje pravo na popust.

Kako mogu da ostvarim pravo na popust prilikom onlajn kupovine?

Ukoliko želite da kupujete karte sa popustom preko onlajn servisa potrebno je prvo da se registrujete na sajtu pozorišta https://bilet.zvezdarateatar.rs/registracija.php kao onlajn kupac. Potom je potrebno (samo prvi put) doći na blagajnu gde će vam nakon uvida u neki od dokumenata kojim potvrđujete svoje pravo na popust, isti biti odobren. Nakon toga moći ćete da vršite onlajn kupovinu sa popustom.

Koja dokumenta su mi potrebna da bih dokazao svoje pravo na popust?

Dovoljno je da na blagajni pozorišta pokažete neki od dokumenata kojim dokazujete pravo na popust: đačka knjižica, indeks, penzioni ček, senior kartica, busplus kartica, Life+ kartica, članska kartica čitalačkog kluba IK Geopoetika

Koliko dugo imam pravo na popust u Zvezdara teatru?

Prema trenutnoj politici cena i popusta Pozorišta Zvezdara teatar, popusti odobravamo na sledeći period:

 • đaci ostvaruju popust do kraja osnovne odnosno srednje škole, a studenti osnovnih studija ostvaruju popust na 6 godina od godine upisa, studenti master studija ostvaruju popust na 2 godine od godine upisa i studenti doktorskih studija ostvaruju popust na 3 godine od godine upisa.
  Napomena
  : Ukoliko je istekao rok od 6 godina od godine upisa za studente osnovnih studija, odnosno rok od 2 i 3 godine od godine upisa za studente master i studente doktorskih studija, student je dužan da donese na uvid dodatni dokaz da je i dalje upisan na fakultet – indeks ili uverenje sa fakulteta da je student upisan u tekuću akademsku godinu.
 • penzioneri ostvaruju popust na 10 godina od podnošenja zahteva,
 • korisnici Life+ kartice i članovi S servisa ostvaruju popust za jednu pozorišnu sezonu,
 • članovi čitalačkog kluba IK Geopoetika ostvaruju popust za jednu pozorišnu sezonu,.

Pozorišna sezona traje od 1.9. do 31.8. naredne godine.

Nakon isteka perioda važenja popusta, sistem automatski ukida važenje vašeg popusta.

Ukoliko i dalje imate pravo na popust po istom ili drugom osnovu, i želite da ga koristite potrebno je da dostavite na uvid blagajni nova dokumenta koja to dokazuju.

Pozorište Zvezdara teatar zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni svoju politiku cena i popusta, izmenom visine popusta, ukidanjem postojećih ili uvođenjem novih pogodnosti ili na neki drugi način.