Popust na cenu ulaznice u Zvezdara teatru

Pravo na popust na cenu ulaznice u Zvezdara teatru

Pravo na popust na redovnu cenu ulaznice u Zvezdara teatru imaju određene kategorije posetilaca.

Ko ima pravo na popust u Zvezdara teatru?

Prema trenutnoj politici cena i popusta Pozorišta Zvezdara teatar, odobravaju se lični i grupni popusti.

Pravo na lične popuste imaju:

 • đaci i studenti: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • penzioneri: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • vlasnici Life+ kartice i članovi S servisa: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • članovi čitalačkog kluba IK Geopoetika: 20% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • korisnici Corporate VIP pogodnosti, odnosno korisnici SoGE premijum kartice: 20% popusta na redovnu cenu ulaznice sa mogućnošću ugovaranja dodatnih pogodnosti.

Prilikom jedne kupovine odobrava se popust na najviše 6 ulaznica po predstavi i ukupno 12 ulaznica sa popustom tokom jednog meseca.

Lični popust se ostvaruje prilikom kupovine ulaznica na blagajni pozorišta ili prilikom onlajn kupovine ulaznica.

U slučaju određivanja posebnih akcijskih cena za pojedine predstave, popusti se ne sabiraju već se na sve kategorije kupaca koji uživaju pravo na popust primenjuje veći, odnosno povoljniji popust.

Pravo na grupne popuste imaju:

 • fakulteti i škole: 30% popusta na redovnu cenu ulaznice,
 • firme na organizovanu posetu: 20% popusta na redovnu cenu ulaznice.

Grupni popust se može ostvariti samo prilikom kupovine ulaznica na blagajni pozorišta.

U slučaju određivanja posebnih akcijskih cena za pojedine predstave, popusti se ne sabiraju već se na sve kategorije kupaca koji uživaju pravo na popust primenjuje veći, odnosno povoljniji popust.

Kako mogu da ostvarim pravo na popust u Zvezdara teatru?

Lični popust odobravamo prilikom kupovine na blagajni tako što priložite na uvid neki od dokumenata kojim dokazujete svoje pravo na popust.

Prilikom kupovine onlajn ulaznica, potrebno je da se registrujete na servis, a zatim da se prijavite i u okviru opcije „Moj nalog“ priložite potrebna dokumenta.

Ukoliko ste već registrovani korisnik, potrebno je da se prijavite i u okviru opcije „Moj nalog“ priložite potrebna dokumenta.

Mi ćemo odobriti ili odbiti pravo na popust u roku od 48 sati od podnošenja zahteva, a u zavisnosti od toga da li ispunjavate uslove za popust. Ukoliko vam je odbijen zahtev za ostvarenje popusta, možete uputiti reklamaciju na imejl adresu blagajna@zvezdarateatar.rs ili lično na blagajni pozorišta.

Koja dokumenta su mi potrebna da bih dokazao svoje pravo na popust?

Prilikom kupovine ulaznica na blagajni, dovoljno je da pokažete neki od dokumenata kojim dokazujete pravo na popust: đačka knjižica, indeks, penzioni ček, Life+ kartica, kartica S servisa, članska kartica čitalačkog kluba IK Geopoetika ili Corporate VIP kartica, odnosno SoGe premijum kartica za korisnike Corporate VIP pogodnosti.

Prilikom onlajn kupovine ulaznica, potrebno je da priložite skenirana ili fotografisana dokumenta:

 • prve dve strane đačke knjižice sa fotografijom za đake osnovnih i srednjih škola, odnosno prve dve strane indeksa sa fotografijom za studente osnovnih, master i doktorskih studija,
 • penzioni ček ili busplus kartica za lične ili porodične penzionere; isključivo penzioni ček za građane preko 65 godina koji su u penziji,
 • Life+ kartica sa obe strane tako da se jasno vidi i potpis korisnika kartice,
 • S servis kartica sa obe strane tako da se jasno vidi i potpis korisnika kartice,
 • članska kartica čitalačkog gluba IK Geopoetika sa obe strane tako da se jasno vidi i potpis korisnika kartice,
 • Corporate VIP kartica, odnosno SoGE premijum kartica  za korisnike Corporate VIP pogodnosti.

Koliko dugo imam pravo na popust u Zvezdara teatru?

Prema trenutnoj politici cena i popusta Pozorišta Zvezdara teatar, popusti odobravamo na sledeći period:

 • đaci ostvaruju popust do kraja osnovne odnosno srednje škole, a studenti osnovnih studija ostvaruju popust na 6 godina od godine upisa, studenti master studija ostvaruju popust na 2 godine od godine upisa i studenti doktorskih studija ostvaruju popust na 3 godine od godine upisa.
  Napomena
  : Ukoliko je istekao rok od 6 godina od godine upisa za studente osnovnih studija, odnosno rok od 2 i 3 godine od godine upisa za studente master i studente doktorskih studija, student je dužan da podnese dodatni dokaz da je i dalje upisan na fakultet – ili uverenje sa fakulteta ili skeniranu i fotografisanu stranicu indeksa na kojoj je navedeno da je student upisan u tekuću akademsku godinu.
 • penzioneri ostvaruju popust na 10 godina od podnošenja zahteva,
 • korisnici Life+ kartice i članovi S servisa ostvaruju popust za jednu pozorišnu sezonu,
 • članovi čitalačkog kluba IK Geopoetika ostvaruju popust za jednu pozorišnu sezonu,
 • korisnici Corporate VIP usluga ostvaruju popust u trajanju važenja kartice.

Pozorišna sezona traje od 1.9. do 31.8. naredne godine.

Nakon isteka perioda važenja popusta, sistem automatski ukida važenje vašeg popusta.

Ukoliko i dalje imate pravo na popust po istom ili drugom osnovu, potrebno je da priložite nova dokumenta koja to dokazuju.

Pozorište Zvezdara teatar zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni svoju politiku cena i popusta, izmenom visine popusta, ukidanjem postojećih ili uvođenjem novih pogodnosti ili na neki drugi način.