Јавне набавке 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2020

Преузми

Измене бр. 1. Плана ЈН за 2020. годину

Преузми

Измене бр. 2. Плана ЈН за 2020. годину

Преузми

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/20-чишћењa објекта Звездара театар

Преузми

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/20 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-05/20-Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

Преузми

ЈНМВ број У-05/20 - Одлука о додели уговора -Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

Преузми

Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ број У-05/20

Преузми

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ТОАЛЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И ГЛУМЦЕ У ОБЈЕКТУ ПОЗОРИШТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ број Р-04/20-Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар

Преузми

ЈНМВ број Р-04/20 - Одлука о додели уговора-Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар.

Преузми

Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ број Р-04/20 - Текуће одржавање тоалета за запослене и глумце у објекту Позоришта Звездара театар

Преузми

ЦЈН-Мобилна телефонија

Звездара театар-Обавештење о закљученом уговору-мобилна телефонија

Преузми