Јавне набавке 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2020

Преузми

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/20-чишћењa објекта Звездара театар

Преузми

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар, ЈНМВ број У-01/20

Преузми

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/20 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми