Јавне набавке 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки у 2019.

Преузми download Преузми download

ЦЈН - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Звездара театар - обавештење о закљученом уговору ЦЈН - електрична енергија

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми download

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/19

Преузми download

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Конкурсна документација са позивом на достављање понуда за ЈНМВ број У-02/19 - ФТО и ППЗ објекта Звездара театар

Преузми download

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-02/19

Преузми download

Измене и допуне бр. 1. Конкурсне документације за ЈНМВ-У-02/19-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019-пречишћен текст

Преузми download

ЈНМВ-У-02-19-Одлука о додели уговора-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019

Преузми download

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-02/19

Преузми download