Јавне набавке 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки у 2019.

Преузми download Преузми download

ЦЈН - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Звездара театар - обавештење о закљученом уговору ЦЈН - електрична енергија

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми download