Јавне набавке 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки у 2019.

Преузми download

Измена бр. 1. Плана јавних набавки за 2019.

Преузми download

Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра

Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ број У-07/19 - Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра

Преузми download

ЈНМВ број У-07/19-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра

Преузми download

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-07/19

Преузми download

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЈНМВ број У-07/19

Преузми download

Проширење система ПП централe са јављачима пожара са монтажом и пуштањем у рад, за потребе Звездара театра

Конкурсна документација са позивом за ЈНМВ број Д-05/19 - Проширење система ПП централe са јављачима пожара са монтажом и пуштањем у рад, за потребе Звездара театра

Преузми download

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ЈНМВ број Д-05/19 - Проширење система ПП централe са јављачима пожара са монтажом и пуштањем у рад

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ број Д-05/19

Преузми download

ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ФОАЈЕУ ПОЗОРИШТА „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР“

Конкурсна документација са позивом на достављање понуде за ЈНМВ број Р-06/19 - Замена подних облога у фоајеу позоришта “Звездара театар“

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЈНМВ број Р-06/19

Преузми download

ЈНМВ број Р-06/19 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“

Преузми download

Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“ /ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ЈНМВ број Р-06/19/ ЈНМВ број Р-06/19 -ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- Замена подних облога у фоајеу позоришта“Звездара театар“

Преузми download

ЦЈН - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Звездара театар - обавештење о закљученом уговору ЦЈН - електрична енергија

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив и Конкурсна документација за ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ број У-01/19 - чишћењa објекта Звездара театар

Преузми download

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ број У-01/19

Преузми download

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Конкурсна документација са позивом на достављање понуда за ЈНМВ број У-02/19 - ФТО и ППЗ објекта Звездара театар

Преузми download

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-02/19

Преузми download

Измене и допуне бр. 1. Конкурсне документације за ЈНМВ-У-02/19-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019-пречишћен текст

Преузми download

ЈНМВ-У-02-19-Одлука о додели уговора-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2019

Преузми download

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-02/19

Преузми download

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ (ТОН, СВЕТЛО И ВИДЕО) ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Конкурсна документација са позивом на достављање понуда за ЈНМВ број Д-03/19 - Набавка опреме за културу (тон, светло и видео) за потребе Звездара театра, обликована у 6 партија

Преузми download

Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 1-ОЗВУЧЕЊЕ

Преузми download

Одлука о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 2-АУДИО ОПРЕМА

Преузми download

Одлука о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА

Преузми download

Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 4-ВИДЕО ОПРЕМА

Преузми download

Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 5-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми download

Одлука о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 6-СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми download

1-Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 1-ОЗВУЧЕЊЕ

Преузми download

2- Обавештење о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 2-АУДИО ОПРЕМА

Преузми download

3- Обавештење о обустави поступка-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 3-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА

Преузми download

4- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 4-ВИДЕО ОПРЕМА

Преузми download

5- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 5-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми download

6- Обавештење о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/19-ПАРТИЈА 6-СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми download

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ (ТОН, СВЕТЛО И ВИДЕО) ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА - 01

Конкурсна документација са позивом - ЈНМВ број Д-03/19-1

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03-19-1-ПАРТИЈА 1-АУДИО ОПРЕМА-Звездара театар

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03-19-1-ПАРТИЈА 2-ОПРЕМА ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА-Звездара театар

Преузми download

11-1-Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 1 -ЈНМВ-Д-03-19-1

Преузми download

11-2-Обавештење о закљученом уговору-ПАРТИЈА 2 -ЈНМВ-Д-03-19-1

Преузми download

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ/ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА ПОЗОРИШТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Конкурсна документација и позив - ЈНМВ број У-04/19-Услуга израде пројектне / техничке документације за озакоњење објекта Позоришта Звездара театар

Преузми download

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ број У-04/19

Преузми download

Oдлука о додели Уговора ЈНМВ-У-04/19-Звездара театар

Преузми download