Јавне набавке 2018

Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација - ЈНМВ број У-02/18

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-02/18

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У-02/18

Преузми download

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18.

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Позив и КД за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Звездара театар 2018

Преузми download

Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар - ЈНМВ-У-01/18

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ-У-01/18

Преузми download

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017

Преузми download

План јавних набавки за 2018.

План јавних набавки

Преузми download