Јавне набавке 2018

ОРГАНИЗАЦИЈА ПУТОВАЊА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНТСВУ

Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ-У-06-18-Услуга организација путовања у земљи и иностранству за потребе Звездара театра

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-06/18

Преузми

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-06/18

Преузми

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација - ЈНМВ број У-02/18

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-02/18

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У-02/18

Преузми

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Позив и КД за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Звездара театар 2018

Преузми

Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар - ЈНМВ-У-01/18

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ-У-01/18

Преузми

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18.

Преузми

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017

Преузми

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.

План јавних набавки

Преузми

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-03/18- Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 5 партија.

Преузми

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 1-ЗВУК

Преузми

OДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 2-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми

ОДЛУКА о ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 3-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 4- СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 5-ВИДЕО

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЈНМВ-Д-03/18 -ПАРТИЈА1-ЗВУК

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА2-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈНМВ-Д-03/18- - ПАРТИЈА3-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА4- СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА5-ВИДЕО

Преузми

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-04/18 - Набавка опреме за културу - КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ, за потребе Звездара театра

Преузми

Одлука о додели уговора за ЈНМВ-Д-04/18

Преузми

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д-04-18

Преузми

ИЗМЕНA бр. 1. Плана набавки за период јануар-децембар 2018. године ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Преузми

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА - ТОАЛЕТИ

Конкурсна документација и Позив за ЈНМВ-Р-05/18- Текуће одржавање објекта-тоалети у објекту Звездара театар

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Р-05/18

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-Р-05/18

Преузми

ЦЈН - Мобилна телефонија

Звездара театар-Обавештење о закљученом уговору

Преузми