Јавне набавке 2018

Физичко-техничко обезбеђење и протвпожарна заштита објекта Звездара театар

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација - ЈНМВ број У-02/18

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-02/18

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ-У-02/18

Преузми download

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18.

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Позив и КД за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Звездара театар 2018

Преузми download

Одлука о додели уговора - чишћењa објекта Звездара театар - ЈНМВ-У-01/18

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЈНМВ-У-01/18

Преузми download

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017

Преузми download

План јавних набавки за 2018.

План јавних набавки

Преузми download

Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-03/18- Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 5 партија.

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 1-ЗВУК

Преузми download

OДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 2-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми download

ОДЛУКА о ОБУСТАВИ ПОСТУПКА-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 3-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 4- СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА 5-ВИДЕО

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ЈНМВ-Д-03/18 -ПАРТИЈА1-ЗВУК

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА2-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈНМВ-Д-03/18- - ПАРТИЈА3-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА4- СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ -ЈНМВ-Д-03/18-ПАРТИЈА5-ВИДЕО

Преузми download

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-04/18 - Набавка опреме за културу - КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ, за потребе Звездара театра

Преузми download

Одлука о додели уговора за ЈНМВ-Д-04/18

Преузми download