Јавне набавке 2018

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/18.

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Позив и КД за ЈНМВ-У-01-18-чишћење објекта Звездара театар 2018

Преузми download

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору-ел.енергија по Оквином споразуму из 2017

Преузми download

План јавних набавки за 2018.

План јавних набавки

Преузми download