Javne nabavke 2017

MOBILNA TELEFONIJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU - MOBILNA TELEFONIJA

Preuzmi

NABAVKA OPREME ZA KULTURU ZA POTREBE ZVEZDARA TEATRA, OBLIKOVANA U 2 PARTIJE, JNMV BROJ D-06/17

Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV broj D-06/17-Nabavka opreme za kulturu za potrebe Zvezdara teatra, oblikovana u 2 partije.

Preuzmi

7-1-ODLUKA o dodeli ugovora-JNMV-D-06/17-PARTIJA 1-MULTIMEDIJA

Preuzmi

7-2-ODLUKA o dodeli ugovora-JNMV-D-06/17-PARTIJA 2-RASVETA

Preuzmi

OBAVEŠTENJE PARTIJA I – O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Preuzmi

OBAVEŠTENJE PARTIJA II – O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Preuzmi

FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTVPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA ZVEZDARA TEATAR

Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV-U-03-17-FTO i PPZ objekta Zvezdara teatar 2017 -Portal 12.03.2017

Preuzmi

Izmene i dopune br.1. Konkursne dokumentacije FTO i PPZ objekta Zvezdara teatar

Preuzmi

I- Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV-U-03/17-FTO i PPZ Zvezdara teatar

Preuzmi

9 JNMV U 03 17 Odluka o dodeli ugovora -FTO i PPZ-Zv.teatar 2017-PORTAL

Preuzmi

ČIŠĆENJE OBJEKTA

4-Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV-U-01-17-čišćenje objekta Zvezdara teatar 2017-PORTAL

Preuzmi

Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Preuzmi

Izmene i dopune broj 1. Konkursne dokumentacije JNMV broj U-01/17

Preuzmi

II- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude JNMV-U-01/17

Preuzmi

10 JNMV U 01 17 Odluka o dodeli ugovora čišćenje-objekta-Zvezdara-teatar-2017-PORTAL-21.02.2017

Preuzmi

Obaveštenjeo zaključenom ugovoru JNMV-U-01/17

Preuzmi

NABAVKA OPREME ZA KULTURU ZA POTREBE ZVEZDARA TEATRA

Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV-D-02-17- Oprema za kulturu za potrebe Zvezdara teatra oblikovana u 3 patije – PORTAL 22.03.2017

Preuzmi

I – Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV-D-02-17 – Oprema za kulturu – po partijama – Zvezdara teatar 2017

Preuzmi

II – Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV-D-02-17 -Oprema za kulturu-po partijama- Zvezdara teatar 2017

Preuzmi

III – Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV-D-02-17 -Oprema za kulturu-po partijama- Zvezdara teatar 2017

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora JNMV-D-02/17-Partija 1 – Zvuk

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora JNMV-D-02/17-Partija 2 – Video

Preuzmi

Odluka o dodeli ugovora JNMV-D-02/17-Partija 3 – Scenska rasveta

Preuzmi

Obaveštenje-PARTIJA 1-zvuk- o zaključenom ugovoru JNMV-D-02-17-Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi

Obaveštenje-PARTIJA 2-video- o zaključenom ugovoru JNMV-D-02-17-Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi

Obaveštenje-PARTIJA 3-scenska rasveta- o zaključenom ugovoru JNMV-D-02-17-Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi

NABAVKA I MONTAŽA TEPISONA I PVC PODNE OBLOGE ZA POTREBE “ZVEZDARA TEATRA“ JNMV BROJ R-04/17

Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV broj R-04/17-Nabavka i montaža tepisona i pvc podne obloge za potrebe “Zvezdara teatra“

Preuzmi

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV broj R-04/17-nabavka i montaža tepisona i pvc podne obloge za potrebe “Zvezdara teatra“

Preuzmi

Odluka o obustavi postupka

Preuzmi

Obaveštenje o obustavi postupka

Preuzmi

Poziv na dostavljanje ponude i Konkursna dokumentacija za JNMV broj R-05/17-Nabavka i montaža tepisona i pvc podne obloge za potrebe “Zvezdara teatra“

Preuzmi

ODLUKA o dodeli ugovora-JNMV-R-05/17

Preuzmi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-JNMV-R-05/17

Preuzmi