Јавне набавке 2017

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Преузми

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА, ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ БРОЈ Д-06/17

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-06/17-Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 2 партије.

Преузми

7-1-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 1-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми

7-2-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 2-РАСВЕТА

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА I – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА II – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-03-17-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2017 -Портал 12.03.2017

Преузми

Измене и допуне бр.1. Конкурсне документације ФТО и ППЗ објекта Звездара театар

Преузми

I- Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-03/17-ФТО и ППЗ Звездара театар

Преузми

9 ЈНМВ У 03 17 Одлука о додели уговора -ФТО и ППЗ-Зв.театар 2017-ПОРТАЛ

Преузми

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-17-чишћење објекта Звездара театар 2017-ПОРТАЛ

Преузми

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Преузми

Измене и допуне број 1. Конкурсне документације ЈНМВ број У-01/17

Преузми

II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/17

Преузми

10 ЈНМВ У 01 17 Одлука о додели уговора чишћење-објекта-Звездара-театар-2017-ПОРТАЛ-21.02.2017

Преузми

Обавештењео закљученом уговору ЈНМВ-У-01/17

Преузми

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-02-17- Опрема за културу за потребе Звездара театра обликована у 3 патије – ПОРТАЛ 22.03.2017

Преузми

I – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 – Опрема за културу – по партијама – Звездара театар 2017

Преузми

II – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

Преузми

III – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 1 – Звук

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 2 – Видео

Преузми

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 3 – Сценска расвета

Преузми

Обавештење-ПАРТИЈА 1-звук- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештење-ПАРТИЈА 2-видео- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештење-ПАРТИЈА 3-сценска расвета- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми

НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕПИСОНА И ПВЦ ПОДНЕ ОБЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ “ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА“ ЈНМВ БРОЈ Р-04/17

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-04/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ број Р-04/17-набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми

Одлука о обустави поступка

Преузми

Обавештење о обустави поступка

Преузми

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-05/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Р-05/17

Преузми

Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Р-05/17

Преузми