Јавне набавке 2017

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

Преузми download

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА, ОБЛИКОВАНА У 2 ПАРТИЈЕ, ЈНМВ БРОЈ Д-06/17

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Д-06/17-Набавка опреме за културу за потребе Звездара театра, обликована у 2 партије.

Преузми download

7-1-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 1-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми download

7-2-ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Д-06/17-ПАРТИЈА 2-РАСВЕТА

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА I – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми download

ОБАВЕШТЕЊЕ ПАРТИЈА II – О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Преузми download

ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ПРОТВПОЖАРНА ЗАШТИТА ОБЈЕКТА ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-03-17-ФТО и ППЗ објекта Звездара театар 2017 -Портал 12.03.2017

Преузми download

Измене и допуне бр.1. Конкурсне документације ФТО и ППЗ објекта Звездара театар

Преузми download

I- Додатне информације и појашњења ЈНМВ-У-03/17-ФТО и ППЗ Звездара театар

Преузми download

9 ЈНМВ У 03 17 Одлука о додели уговора -ФТО и ППЗ-Зв.театар 2017-ПОРТАЛ

Преузми download

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

4-Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-У-01-17-чишћење објекта Звездара театар 2017-ПОРТАЛ

Преузми download

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Преузми download

Измене и допуне број 1. Конкурсне документације ЈНМВ број У-01/17

Преузми download

II- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ-У-01/17

Преузми download

10 ЈНМВ У 01 17 Одлука о додели уговора чишћење-објекта-Звездара-театар-2017-ПОРТАЛ-21.02.2017

Преузми download

Обавештењео закљученом уговору ЈНМВ-У-01/17

Преузми download

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУЛТУРУ ЗА ПОТРЕБЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ-Д-02-17- Опрема за културу за потребе Звездара театра обликована у 3 патије – ПОРТАЛ 22.03.2017

Преузми download

I – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 – Опрема за културу – по партијама – Звездара театар 2017

Преузми download

II – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

Преузми download

III – Додатне информације и појашњења ЈНМВ-Д-02-17 -Опрема за културу-по партијама- Звездара театар 2017

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 1 – Звук

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 2 – Видео

Преузми download

Одлука о додели уговора ЈНМВ-Д-02/17-Партија 3 – Сценска расвета

Преузми download

Обавештење-ПАРТИЈА 1-звук- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми download

Обавештење-ПАРТИЈА 2-видео- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми download

Обавештење-ПАРТИЈА 3-сценска расвета- о закљученом уговору ЈНМВ-Д-02-17-Набавка опреме за културу

Преузми download

НАБАВКА И МОНТАЖА ТЕПИСОНА И ПВЦ ПОДНЕ ОБЛОГЕ ЗА ПОТРЕБЕ “ЗВЕЗДАРА ТЕАТРА“ ЈНМВ БРОЈ Р-04/17

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-04/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми download

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ број Р-04/17-набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми download

Одлука о обустави поступка

Преузми download

Обавештење о обустави поступка

Преузми download

Позив на достављање понуде и Конкурсна документација за ЈНМВ број Р-05/17-Набавка и монтажа теписона и пвц подне облоге за потребе “Звездара театра“

Преузми download

ОДЛУКА о додели уговора-ЈНМВ-Р-05/17

Преузми download

Обавештење о закљученом уговору-ЈНМВ-Р-05/17

Преузми download