Javne nabavke 2016

KULTURA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

Obaveštenje multimedija- o zaključenom ugovoru Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

Obaveštenje scenska rasveta – o zaključenom ugovoru – Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

Obaveštenje kontrola scenske rasvete – O zaključenom ugovoru Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

Obaveštenje video – o zaključenom ugovoru Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

I- Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, JNMV-D-06/16

Preuzmi download

Konkursnu dokumentaciju za JNMV-D-06/16-Nabavka opreme za kulturu

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 1-ZVUK

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 2-MULTIMEDIJA

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 3-SCENSKA RASVETA

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 4-KONTROLA SCENSKE RASVETE

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 5- VIDEO 21.10.2016.

Preuzmi download

Odluka o dodelu ugovora-JNMV-D-06-16-PARTIJA 5- VIDEO 21.10.2016.

Preuzmi download

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV D 06 – 16 Nabavka opreme za kulturu za potrebe

Preuzmi download

DIMERI SA MONTAŽOM

JNMV-D-05/16- Nabavka dimera sa montažom za potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi download

JNMV-D-05/16- Nabavka dimera sa montažomza potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi download

JNMV-D-05/16- Nabavka dimera sa montažomza potrebe Zvezdara teatra

Preuzmi download

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MV-D-04/16

Preuzmi download

Javna nabavka

Preuzmi download

Javna nabavka MV-D-04/16

Preuzmi download

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016

Javna nabavka

Preuzmi download

ČIŠĆENJE OBJEKTA

Javna nabavka MV-U-02/16

Preuzmi download

Javna nabavka MV-U-02-16

Preuzmi download

Javna nabavka MV-U-02/16-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmi download

Konkursna dokumentacija-JNMV-U-01/17- Nabavka usluga čišćenja objekta Zvezdara teatar

Preuzmi download

ENERGIJA

Javna nabavka MB-D-01-16

Preuzmi download

Javna nabavka MV-D-01/16

Preuzmi download

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-D-01/16

Preuzmi download

FTO I PPZ

Javna nabavka MV-U-03-16-FTO i PPZ

Preuzmi download

Dodatne informacije i objašnjenja za JNMV-U-03/16-FTO i PPZ

Preuzmi download

Izmene i dopune br. 1 Konkursne dokumentacije za JNMV-U-03/16-FTO i PPZ

Preuzmi download

Odluka o dodeli ugovora po JNMV-U-03/16-FTO i PPZ

Preuzmi download

Obaveštenje o podnetom ZZPP i Zaključak o obustavi postupka za zaštitu prava

Preuzmi download

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV-U-03/16-FTO i PPZ

Preuzmi download