Јавне набавке 2016

КУЛТУРА

Обавештење о закљученом уговору – Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештење мултимедија- о закљученом уговору Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештењe сценска расвета – о закљученом уговору – Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештење контрола сценске расвете – O закљученом уговору Набавка опреме за културу

Преузми

Обавештење видео – о закљученом уговору Набавка опреме за културу

Преузми

I- Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, ЈНМВ-Д-06/16

Преузми

Конкурсну документацију за ЈНМВ-Д-06/16-Набавка опреме за културу

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 1-ЗВУК

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 2-МУЛТИМЕДИЈА

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 3-СЦЕНСКА РАСВЕТА

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 4-КОНТРОЛА СЦЕНСКЕ РАСВЕТЕ

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 5- ВИДЕО 21.10.2016.

Преузми

Одлука о доделу уговора-ЈНМВ-Д-06-16-ПАРТИЈА 5- ВИДЕО 21.10.2016.

Преузми

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ Д 06 – 16 Набавка опреме за културу за потребе

Преузми

ДИМЕРИ СА МОНТАЖОМ

ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажом за потребе Звездара театра

Преузми

ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажомза потребе Звездара театра

Преузми

ЈНМВ-Д-05/16- Набавка димера са монтажомза потребе Звездара театра

Преузми

Обавештење о закљученом уговору MВ-Д-04/16

Преузми

Јавна набавка

Преузми

Јавна набавка МВ-Д-04/16

Преузми

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016

Јавна набавка

Преузми

ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА

Јавна набавка МВ-У-02/16

Преузми

Јавна набавка МВ-У-02-16

Преузми

Јавна набавка МВ-У-02/16-Oбавештење о закљученом уговору

Преузми

Конкурсна документација-ЈНМВ-У-01/17- Набавка услуга чишћењa објекта Звездара театар

Преузми

ЕНЕРГИЈА

Јавна набавка МБ-Д-01-16

Преузми

Јавна набавка МВ-Д-01/16

Преузми

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д-01/16

Преузми

ФТО И ППЗ

Јавна набавка МВ-У-03-16-ФТО и ППЗ

Преузми

Додатне информације и објашњења за ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ

Преузми

Измене и допуне бр. 1 Конкурсне документације за ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ

Преузми

Одлука о додели уговора по ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ

Преузми

Обавештење о поднетом ЗЗПП и Закључак о обустави поступка за заштиту права

Преузми

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ-У-03/16-ФТО и ППЗ

Преузми