Tehnika

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Scena „Danilo Bata Stojković“ – sala ima 343 sedišta

Elementi rasvete i zvuka

Elementi rasvete i zvuka / presek

Tlocrt pozornice

Sala / presek

3D prikaz (fajl1, fajl2)

Nova scena – sala ima 260 sedišta

Elementi rasvete i zvuka

Elementi rasvete i zvuka / presek

Tlocrt pozornice

Sala / presek

3D prikaz (fajl1, fajl2)

Za 3d prikaz koristite Autocad ili preuzmite Autocad trial sa linka